Temporary Staff

location:Home>Trip Service>Temporary Staff

Temporary Staff

Temporary PersonnelTemporary Personnel
Beijing Zhongjiu International Technology Development Co.,Ltd.
Location: Near NCIEC, Shunyi District
Contact: Shidi ZHANG
Mobile: +86-136-0132-8343
Email: 117898674@qq.com
Beijing Tianditongchuang Culture and Performance Co.,Ltd.
Contact: Yue SUN
Mobile: +86-158-1133-4123
Email: 804013557@qq.com
Beijing Zhongjiu International Technology Development Co.,Ltd.
Location: Near NCIEC, Shunyi District
Contact: Shidi ZHANG
Mobile: +86-136-0132-8343
Email: 117898674@qq.com
Beijing Tianditongchuang Culture and Performance Co.,Ltd.
Contact: Yue SUN
Mobile: +86-158-1133-4123
Email: 804013557@qq.com